PRACA: Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 83139

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta w Radomiu:


Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem projektów dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności związanych z pracą operatorów numerów alarmowych.
 • Koordynuje i przygotowuje wytyczne i materiały do pracy psychologów w centrach powiadamiania ratunkowego.
 • Bierze udział w opracowywaniu cząstkowych i okresowych raportów i analiz dla Kierownictwa MSWiA dotyczących funkcjonowania SPR w zakresie narażenia operatorów numerów alarmowych na występowanie sytuacji stresowych i przeciwdziałaniu powstawania patologii w środowisku pracy.
 • Współpracuje z centrami powiadamiania ratunkowego i innymi podmiotami współpracującymi z SPR w celu umożliwienia realizacji zadań związanych z funkcjonowanie SPR.
 • Uczestniczy w pracach nad testowaniem i wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu powiadamiania ratunkowego.
 • Realizuje zadania związane z testowaniem środowiska i rozwiązań technicznych przeznaczonych do szkolenia operatorów numerów alarmowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu ramowych i szczegółowych programów szkolenia podstawowego i doskonalącego operatorów numerów alarmowych oraz przygotowaniu materiałów niezbędnych do prowadzenia egzaminów i szkoleń operatorów numerów alarmowych.
 • Uczestniczy w szkoleniach i egzaminach operatorów numerów alarmowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie psychologia lub interwencja kryzysowa albo wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie psychologia lub interwencja kryzysowa.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego lub służb ratunkowych lub bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 • Znajomość procedur i wytycznych do obsługi zgłoszeń alarmowych.
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Policji, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustaw o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, górskich.
 • Umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, NATO/UE „confidential”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kształcenia
 • Przeszkolenie pedagogiczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania i działania służb bezpieczeństwa publicznego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego
APLIKUJ TERAZ