PRACA: Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 83274

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta w Radomiu:


Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z utrzymaniem i rozbudową teleinformatycznego systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemów. Prowadzi eksploatację i konserwację zgodnie z instrukcjami oraz założeniami technicznymi.
 • Realizuje zadania związane z modyfikacją oraz kompilowaniem kodów źródłowych, współpracuje z wykonawcami zapewniając im dostęp do kodów źródłowych, monitoruje działania z tym związane w celu zapewnienia ciągłości działania systemu teleinformatycznego SPR. Realizuje działania związane z administrowaniem i modyfikowaniem repozytorium kodów źródłowych w celu zapewnienia ciągłości działania systemu.
 • Współpracuje z podmiotami SPR i podmiotami współpracującymi z tym systemem w celu wychwytywania usterek i tworzenia koniecznych modyfikacji systemu teleinformatycznego SPR. Przekazuje uwagi do podmiotów współpracujących przy jego modyfikacji.
 • Realizuje działania związane z administrowaniem i modyfikowaniem podsystemu baz danych ST CPR w zakresie utrzymania systemu raportowego (tworzenie nowych raportów, modyfikowanie obecnych raportów, zarządzanie w zakresie uprawnień użytkowników, przygotowywanie statystyk) w celu bieżącego przedstawiania niezbędnych danych z systemu.
 • Opracowuje, weryfikuje i opiniuje wymagania techniczne z zakresu programowania, w celu umożliwienia sprawnej współpracy podmiotów w ramach SPR oraz połączenia tego systemu z innymi systemami.
 • Współpracuje przy tworzeniu analiz dotyczących funkcjonowania technicznego SPR w celu projektowania nowych rozwiązań dla tego systemu.
 • Uczestniczy w tworzeniu specyfikacji wymagań i w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu działania systemu.
 • Uczestniczy w tworzeniu dokumentacji technicznej SPR, prowadzi aktualizacje dbając o to, aby odzwierciedlały aktualny stan systemu teleinformatycznego SPR w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy na temat architektury systemu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze programowania
 • Wiedza na temat programowania na platformie Windows, Linux; Umiejętność programowania w językach Java EE, Java SE, DotNet.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego;
 • Umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, NATO/UE „confidential”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze tworzenia aplikacji web na platformę ApacheTomcat
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowaniu serwerami aplikacyjnymi oraz baz danych MS SQL Server, Microsoft SQL Server Reporting Services lub Microsoft SQL Server Report Builder
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze programowania Java i DotNet oraz aplikacji mobilnych Platforma iOS lub Android
 • Przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość narzędzi oraz technologii, takich jak: Servlety, WebServices, JAX-WS, Spring Framework, Apache ActiveMQ;
APLIKUJ TERAZ