PRACA: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Orońsko
Ogłoszenie o naborze Nr 71784

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku oraz w terenie ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, pastwiska. Wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz szkolenia. Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń techniki biurowej. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne. Budynek wyposażony w windę, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności inspekcyjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym odzwierzęcych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • realizacja programów zwalczania chorób zwierząt,
 • wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem na rynek zwierząt, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt,
 • realizacja zadań związanych z przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, przepisów dotyczących przewozu i transportu zwierząt,
 • kontrola wykonywania czynności przez osoby wyznaczone do badań zwierząt i pobierania próbek,
 • wykonywanie czynności związanych z wykorzystaniem materiału biologicznego,
 • pobieranie i koordynowanie pobierania próbek do badań monitoringowych i laboratoryjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie sprawozdawczości, informacji wewnętrznej i korespondencji związanej z działalnością powiatowego inspektoratu weterynarii,
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie raportów,
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ