PRACA: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kozienice
Ogłoszenie o naborze Nr 102760

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach  w budynku parterowym oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu kozienickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie). Kontakt z klientem zewnętrznym. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnoprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów działających na rynku pasz,
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w sektorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie próbek do badań urzędowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestru podmiotów nadzorowanych, informacji wewnętrznej i korespondencji związanej z działalnością zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze, biologiczne lub pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ