PRACA: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 77137

Warunki pracy

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców, zagrożenie korupcją.


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa mazowieckiego.


Miejsce pracy: III piętro w budynku 4-piętrowym. W budynku znajduje się 1 winda przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontroli zgodnie z tematyką i zasadami określonymi w odpowiednich przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowuje dokumentację kontrolną w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego
 • opracowuje na podstawie ustaleń kontroli projekty wystąpień pokontrolnych, wnioski o ukaranie do sądów, informacje do organów ścigania, urzędów skarbowych i innych organów
 • uczestniczy w formułowaniu propozycji wykorzystania ustaleń kontroli w celu prowadzenia postepowania pokontrolnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (rozdział 5)
 • Znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy
 • Znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 10 maja 2012 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej
 • Rzetelność i terminowość
 • Skuteczna komunikacja
 • Obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i rozwiązywanie problemów
APLIKUJ TERAZ