PRACA: Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 83986

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom, - wyjazdy służbowe, - praca przy komputerze, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez podmioty utrzymujące zwierzęta gospodarskie, w szczególności: a) kontrola gospodarstw/stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), b) kontrola gospodarstw/stad w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (cros complance) dotyczących utrzymywana bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz
  • organizacja, planowanie i realizacja programów kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji rejestracji zwierząt
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w tym warunków utrzymywania w ramach minimalnych standardów i dobrostanu
  • współpraca i wymiana informacji z Biurem Powiatowym i Okręgowym ARiMR
  • wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technik weterynarii/zootechnik
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ