PRACA: Koordynator produkcji


www.elgis.com.pl


ELGIS GARBATKA Sp. z o.o.

WYROBY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELEKOMUNIKACYJNEJ I OŚWIETLENIOWEJ

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w branży energetycznej i oświetleniowej. W branży energetycznej zajmujemy się produkcją urządzeń do zabudowy linii średniego i niskiego napięcia, w branży oświetleniowej – produkujemy oświetlenia zewnętrzne (m.in. słupy, oprawy oświetleniowe).

 

Aktualnie poszukujemy na stanowisko:

Koordynator produkcji
Miejsce pracy: Garbatka-Letnisko

Lokalizacja-miejsce zatrudnienia:
Garbatka Letnisko – Brzustów 61 (mazowieckie)

 

Opis zadań:
 • Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych;
 • Nadzór i kontrola jakości oraz terminowości zleceń;
 • Koordynowanie pracy podległych pracowników oraz bieżące monitorowanie z realizacji
 • powierzonych im zadań;
 • Współpraca z innymi działami w zakresie przyjmowania, potwierdzania i realizacji zamówień
 • od kontrahentów;
 • Raportowanie swoich działań;
 • Dbałość o bezpieczeństwo pracowników i stosowanie zasad BHP.
Wymagania:
 • Wykształcenie techniczne;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego oraz zagadnień technicznych z zakresu obróbki
 • metali i konstrukcji;
 • Znajomość obsługi programu AutoCAD lub Solidworks;
 • Znajomość zasad zarządzania jakością, doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji systemu
 • zarządzania jakością;
 • Umiejętności organizacyjne i kierownicze;
 • Sumienność i staranność w wykonywaniu pracy.
Warunki zatrudnienia:
 • Umowa o pracę;
 • Pełny etat;
 • Uczciwe warunki i stabilność zatrudnienia;
 • Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy;
 • Możliwość rozwoju oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.
Prosimy o dołączenie klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przesłanej w procesie rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str 1 z późn. zm.)".

Administratorem danych zawartych w CV, jest Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych ELGIS GARBATKA Sp. z o.o., ul. M. Wolfkego 8/41, 01-494 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
APLIKUJ TERAZ