PRACA: Podreferendarz

Oferta przeniesiona do archiwum
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 38912

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta w Radomiu:
Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ
Praca w systemie zmianowym – 12-godzinnym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań związanych z administrowaniem systemu teleinformatycznego SPR, w tym w szczególności jego utrzymaniem technicznym i bieżącą konserwacją, w celu zapewnienia natychmiastowej i adekwatnej reakcji na awarie systemu teleinformatycznego.
 • Stały kontakt z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego i podmiotami współpracującymi z tym systemem, w celu bieżącego monitorowania działania systemu powiadamiania ratunkowego, w tym w szczególności w celu wykrywania i diagnozowania awarii oraz podejmowania działań związanych z przywróceniem poprawnej pracy systemu teleinformatycznego.
 • Realizacja zadań związanych z obsługą incydentów zgłaszanych przez użytkowników końcowych oraz ich obsługą przez podmioty zewnętrzne realizujące wsparcie techniczne, w celu sprawnego przywrócenia systemu teleinformatycznego SPR do pełnej i prawidłowej funkcjonalności.
 • Udział w procesie wdrażania i ulepszania pełnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego SPR, w tym współpracy z SWD PRM, SWD PSP i SWD Policji.
 • Udział w przygotowaniu i aktualizacji procedur postępowania w sytuacji awarii lub prac planowych w odniesieniu do rozwiązań technicznych stosowanych w systemie teleinformatycznym SPR, w celu zapewnienia ciągłości obsługi zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego.
 • Współpraca przy opracowywaniu i weryfikacji wymagań technicznych i zaleceń dotyczących działania systemu teleinformatycznego SPR oraz dokonywaniu analiz funkcjonowania tego systemu, w celu optymalizacji jego działania, określenia przyczyn awarii oraz błędów oprogramowania, a także wyznaczenia kierunków jego rozwoju.
 • Realizacja zadań związanych z ewidencją zasobów technicznych systemu powiadamiania ratunkowego, w celu określenia kosztów jego utrzymania technicznego.
 • Uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z umów dla usług zewnętrznych SPR, w tym w szczególności umów na łącza międzyoperatorskie, serwis zewnętrzny oraz wsparcie techniczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ogólna znajomość środowiska MS Windows Server bazy MS SQL Server
 • Wiedza na temat systemów telekomunikacyjnych, zarządzania urządzeniami sieciowymi
 • Wiedza na temat urządzeń i systemów PABX
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, umiejętność skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych lub w realizacji zadań dla podmiotów sektora publicznego z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Radomiu i okolicach:

Cukiernik

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Lokalizacja: mazowieckie/ Radom

Dodane: 2019-05-17

do uzgodnieniaWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Brukarz

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Lokalizacja: mazowieckie/ Radom

Dodane: 2019-05-17

układanie kostki brukowejWymagania konieczne:Wykształcenie: podstawowe

Barman

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Lokalizacja: mazowieckie/ Radom

Dodane: 2019-05-17

do uzgodnieniaWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży z j.francuskim

Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Lokalizacja: mazowieckie/ Radom

Dodane: 2019-05-17

pozyskiwanie i utrzymanie relacji z  nowymi klientami biznesowymi,przygotowywanie analiz, raportów i ofert handlowych,kontakt telefoniczny i mailowy z klientem francuskojęzycznym,monitorowanie rynku w zakresie oferowanego produktu,negocjowanie warunków...