PRACA: Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 77040

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. W budynku nie ma windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności w sprawach o wykroczenia zarejestrowane w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz ujawnione w ramach kontroli drogowej;
 • Obsługuje interesantów i udziela informacji w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, przyjmuje oświadczenia i wyjaśnia kwestie formalne;
 • Kieruje wnioski o ukaranie i wnosi środki odwoławcze w ramach postępowań sądowych;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych;
 • Przygotowuje projekty pism związanych z działalnością delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa Kodeks wykroczeń; ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o transporcie drogowym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, wraz z aktami wykonawczymi;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office CWord, Excel, Power Point);
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na rezultaty, komunikatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Złożony z pozytywnym wynikiem egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia;
 • Prawo jazdy kategorii „B";
 • Znajomość języka obcego krajów UE lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ