PRACA: Referent prawno-administracyjny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 80102

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Wyjazdy/wyjścia służbowe możliwe, ale sporadyczne. Siedziba urzędu znajduje się na I pietrze bez windy. Toalety niedostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w laptopy lub komputery stacjonarne. Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień skomplikowania umożliwi nowym pracownikom ( w krótkim czasie) nabycie cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa prawna Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ