PRACA: Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 78493

Warunki pracy


 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;

 • praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, kopiarka, niszczarka);

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze - brak windy;

 • brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych;

 • wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • terminowe i rzetelne wykonywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych;
 • realizowanie zadań służbowych związanych z promocją wszystkich form służby wojskowej
 • udział w czynnościach przygotowawczych oraz organizacyjnych kwalifikacji wojskowej
 • kierowanie kandydatów do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej
 • utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej powołania ochotników do zawodowej służby wojskowej
 • praca w systemach informatycznych SPIRALA - ZINT, SEW on-LINE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenia o prowadzeniu ewidencji wojskowej
 • znajomość przepisów KPA
 • obsługa komputera i programów biurowych (Word, Excel)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE"
APLIKUJ TERAZ