PRACA: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 86169

Warunki pracy

Budynek niedostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, brak podjazdu. 


Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Posiada windę. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną komórki zgodnie z instrukcją kancelaryjną i instrukcją Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych, wprowadza dane do systemów oraz ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów i sprawnego funkcjonowania komórki.
 • Przygotowuje projekty pism i wniosków, w zakresie właściwości rzeczowej komórki, kierowanych do sądów, prokuratur i innych organów w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego jednostki.
 • Prowadzi czynności w zakresie postępowania wykonawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe, przestępstwa skarbowe, przestępstwa i wykroczenia w celu realizacji zadań wynikających z kodeksu karnego-skarbowego.
 • Wpisuje dane do systemów w celu terminowej i prawidłowej rejestracji danych we właściwych systemach.
 • Prowadzi gospodarkę materiałową, sprzętową i inwentaryzacyjną w komórce w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane z archiwizacją dokumentacji w celu prawidłowej archiwizacji.
 • Wykonuje akta zastępcze prowadzonych postępowań przygotowawczych w celu realizacji zadań ustawowych.
 • Przygotowuje dane, sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie właściwości komórki w celu dostarczenia informacji dla potrzeb kierownictwa urzędu i innych instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Karnego
 • Znajomość Kodeksu Karnego Skarbowego
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ