PRACA: Serwisant odzieży roboczej / Kierowca kat. B

Podstawowym przedmiotem działalności CRL Sp. z o. o. jest świadczenie kompleksowej usługi wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla firm działających w różnych branżach. Świadczona przez nas usługa opiera się na powtarzalnym schemacie, który gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo, niezmiennie wysoką jakość i bezpieczeństwo.

 

Serwisant odzieży roboczej / Kierowca kat. B
Miejsce pracy: Radom
Praca polega na:
 • Dostarczeniu odzieży czystej do Klienta na terenie całej Polski,
 • Rozłożeniu czystej odzieży do skrytek zgodnie z nazwiskiem na etykiecie i opisem na skrytce,
 • Odbiorze od Klientów odzieży brudnej i przywiezieniu jej do pralni.
Jeżeli jesteś:
 • Pracowity, sumienny i rzetelny,
 • Komunikatywny i uprzemy w relacjach z innymi,
 • Gotowy do pracy w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • Elastyczny w działaniu i potrafisz poradzić sobie w każdej sytuacji.
Jeśli posiadasz:
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodów dostawczych (różne gabaryty).
 • Podstawową znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Outlook i Excel.
 • Aktualną książeczkę dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
Co otrzymasz od nas:
 • Umowę o współpracę oraz wynagrodzenie adekwatne do realizowanych zadań.
 • Dodatkowe wynagrodzenie – premia kwartalna.
 • Sprawny samochód wraz z pokryciem kosztów eksploatacji.
 • Wdrożenie do pracy.
 • Przydzielone stałe trasy do obsługi.
 • Praca w 4 dni w tygodniu, wolne weekendy.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 
APLIKUJ TERAZ