PRACA: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 85589

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- nietypowe godziny pracy - dyżury.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzetu komputerowego,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urzadzeń przydzielonych do obsługi technicznej (radiotelefony UKF, telefony komórkowe, instalacje antenowe)
 • Wykonuje naprawy elektroniczne, programowe, usuwa blokady simlock z telefonów komórkowych, tworzy elektroniczną wersję ksiązki telefonicznej numerów Kierownictwa KWP
 • Na bieżąco zbiera informacje o stanie łączności radiowej w jednostkach organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu, informuje odpowiednie służby oraz podejmuje działania zmierzające do usunięcia awarii
 • Wykonuje prace instalacyjno - montażowe oraz inne drobne prace związane z funkcjonowaniem łączności
 • Dba o jakościowy i ilościowy stan sprzętu i dokumentacji technicznej oraz urządzeń powierzonych do napraw lub konserwacji
 • Ewidencjonuje uszkodzenia, pomiary i zabiegi konserwacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży telekomunikacyjnej
(należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu serwisu i programowania telefonów komórkowych
 • Umiejętności: kreatywność, dyspozycyjność, pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu systemów GSM
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej
 • Znajomość sieci komputerowych , komputerowego oprogramowania technicznego i biurowego
 • Umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno - pomiarową, posiadanie wiedzy w zakresie systemów GSM
 • Umiejętność posługiwania się schematami elektronicznymi
APLIKUJ TERAZ