PRACA: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 74752

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa;


- dyspozycyjność;


- delegacje służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Koordynuje obieg elektronicznych zwolnień lekarskich ( e-ZLA) dostępnych na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Obsługuje policjantów oraz pracowników Policji w zakresie zgłoszeń do ZUS oraz obsługuje program PŁATNIK
 • Administruje bazą SWOP moduł KADRY
 • Wprowadza dane do SWOP – moduł KADRY
 • Eksportuje i importuje dane osób przenoszonych między jednostkami organizacyjnymi Policji
 • Udziela wsparcia merytorycznego użytkownikom zbiorów danych SWOP – moduł KADRY w KWP z siedzibą w Radomiu i podległych jednostkach organizacyjnych Policji
 • Wydaje zaświadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji KWP z siedzibą w Radomiu, SPPP Radom, SPPP Płock i SPKP Radom
 • Przydziela numery identyfikacyjne policjantom i pracownikom Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej (należy dołączyć np.kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Systematyczność
 • Samodzielność
 • Skrupulatność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programu PŁATNIK
 • Umiejętność obsługi programu PŁATNIK.
APLIKUJ TERAZ