PRACA: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 78915

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca biurowa,


- wyjazdy służbowe w ramach delegacji.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Współdziała przy rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów oraz w zakresie szkoleń pracowników Policji
 • Współdziała przy organizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz testów sprawności fizycznej dla policjantów
 • Realizuje działania związanych z naborem, szkoleniami i udziałem policjantów garnizonu mazowieckiego w misjach pokojowych poza granicami kraju.
 • Współdziała przy organizacji szkoleń oraz zawodów sportowych dla pracowników Policji oraz policjantów w ramach doskonalenia lokalnego
 • Współdziała przy prowadzeniu dokumentacji zajęć z wychowania fizycznego i wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz szkoleń dla pracowników Policji
 • Współdziała przy opracowaniu okresowych planów zajęć doskonalenia zawodowego policjantów oraz szkoleń dla pracowników Policji
 • Wspomaga realizację działań związanych z adaptacją policjantów w służbie przygotowawczej
 • Opracowuje okresowe sprawozdania z realizacji zadań z doskonalenia zawodowego i szkolenia realizowanego przez zespół

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, interpretacji obowiązujących przepisów i stosowania procedur
 • Umiejętność pracy zespołowej, zdolności organizacyjne
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość Ustawy o Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej
 • Operatywność
 • Innowacyjność
 • Umiejetność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
APLIKUJ TERAZ