PRACA: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 80340

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- nietypowe godziny pracy - dyżury.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzetu komputerowego,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Obsługuje system nadzoru nad sieciami transmisji danych MAN, LAN, oraz OST 112.
 • Obsługuje urządzenia łączności telefonicznej, telekonferencyjnej, wideokonferencyjnej
 • Zbiera na bieżąco informacje o stanie łączności telefonicznej, telegraficznej,radiowej oraz pracy sieci OST 112 w jednostkach organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu oraz informuje odpowiednie służby, podejmuje działania zmierzające do usunięcia awarii
 • Wykonuje prace instalacyjno - montażowe oraz inne drobne prace związane z funkcjonowaniem łączności zlecone przez przełożonego
 • Dba o stan powierzonego sprzętu i dokumentacji technicznej oraz urządzeń będących w eksploatacji
 • Prowadzi ewidencję uszkodzeń i zgłoszeń oraz wykonuje zabiegi konserwacyjne
 • Przyjmuje zgłoszenia o zaistniałych awariach łączności telefonicznej, radiowej i informatycznej w jednostkach podległych KWP z siedzibą w Radomiu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży teleinformatycznej /komputerowej/
(należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość budowy, zasad działania i obsługi sprzętu komputerowego oraz peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Umiejętności: kreatywność, dyspozycyjność, pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejetność konfigurowania peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Umiejętność obsługi i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych
 • Znajomość sieci teleinformatycznych
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ