PRACA: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Radomiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 83114

Warunki pracy

- praca w godzinach 7.30-15.30,


- wysiłek fizyczny, tj. noszenie dokumentacji,


- konieczność przemieszczania się między poszczególnymi składnicami akt znajdującymi się w kilku miejscach jednostek organizacyjnych KMP Radom,


- praca na wysokości do 3 metrów, tj.  układanie dokumentacji na piętrowych regałach, 


- niezbadane środowisko pracy w magazynach archiwum,


- porządkowanie zasobów.

Zakres zadań

 • Przyjmuje do składnicy akt KMP w Radomiu dokumentację jawną i niejawną wytworzoną w jednostkach i komórkach organizacyjnych KMP w Radomiu;
 • Sprawdza spisy akt przekazanych, protokołów brakowania i przekazywanych materiałów;
 • Wypożycza dokumentację archiwalną i niearchiwalną na pisemną prośbę pracowników lub instytucji;
 • Ewidencjonuje i porządkuje zasoby archiwalne kat. "A" i niearchiwalne kat. B, BE;
 • Prowadzi ewidencję i przeprowadza weryfikację protokołów brakowania BC ze wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych KMP Radom;
 • Przygotowuje i sporządza protokoły brakowania kat. B, BE oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie;
 • Przeprowadza kwerendy archiwalne;
 • Sporządza roczne sprawozdania ruchu akt kat. A i B;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze lub administracyjno - biurowym
 • umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, obsługa komputera, interpretacja przepisów,
 • znajomość Zarządzenia KGP w sprawie metod i form wykonywanych zadań w zakresie działalności archiwalnej,
 • znajomość Zarządzenia KGP w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,
 • znajomość Zarządzenia KGP w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji,
 • znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"
APLIKUJ TERAZ