PRACA: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kozienice
Ogłoszenie o naborze Nr 87928

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pomieszczeniu;
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy;
- Oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

 • Wprowadzanie danych do baz KSIP, SEWIK, CEPIK, SWOP, SESPol, SWD oraz ich weryfikacja.
 • Koordynowanie obiegu dokumentacji wydziału oraz prowadzenie jej archiwizacji.
 • Prowadzenie manualnych oraz elektronicznych rejestrów, dzienników i teczek zagadnieniowych WRD.
 • Sporządzanie analiz statystycznych w obszarach obsługiwanych przez WRD celem przekazania aktualnej informacji przełożonemu
 • Udzielanie informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych
 • Tworzenie i współuczestnictwo we wdrażaniu programów profilaktycznych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we współdziałaniu z innymi komórkami jednostki.
 • Obsługa pozapolicyjnych systemów takich jak „eZawiadomienia”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Znajomość Ustawy o Policji, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
 • Komunikatywność
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ