PRACA: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szydłowiec
Ogłoszenie o naborze Nr 88113

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu Wydziału Prewencji poprzez rozpisywanie przydzielonej dokumentacji oraz prowadzenie dzienników korespondencyjnych w celu właściwego obiegu dokumentów w Wydziale Prewencji.
 • Wprowadzanie i rozliczanie grafików w systemie SWD zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wprowadzanie do systemu SESPol kart pracy policjantów, czasu służby, zestawienia sił oraz efektywności służby policjantów Wydziału Prewencji.
 • Wprowadzanie do systemu SWOP czasu pracy, godzin nadliczbowych policjantów Wydziału Prewencji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej holowań administracyjnych w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów oraz prowadzenie rejestru pojazdów holowanych i zabezpieczonych na parking strzeżony.
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem danych dotyczących osób z orzeczonym sądownie obowiązkiem zgłaszania się do jednostki Policji do systemów elektronicznych e-DOZORY+ oraz bieżąca weryfikacja stosowania się do tych obowiązków przez te osoby.
 • Prowadzenie rejestrów wokand i teczek wokand sądowych w celu terminowości wykonywanych czynności.
 • Prowadzenie powielarni dokumentów jawnych oraz archiwizacja dokumentacji znajdującej się w sekretariacie Wydziału Prewencji.
 • Prowadzenie powielarni dokumentów jawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego administracja
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 • Znajomość zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz biegu dokumentacji jawnej.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość: ustawy o Policji, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeksu Postępowań Administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ