PRACA: Starszy specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 81217

Warunki pracy

Budynek przy ul. Traugutta w Radomiu:


Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku istnieje podjazd i winda umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:


·         praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·         wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem projektów dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności wytycznych i procedur obsługi zgłoszeń alarmowych.
 • Prowadzi szkolenia i bierze udział w egzaminach operatorów numerów alarmowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu cząstkowych i okresowych raportów i analiz dla Kierownictwa MSWiA dotyczących funkcjonowania SPR.
 • Uczestniczy w pracach nad testowaniem i wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu powiadamiania ratunkowego, w tym rozwiązań technicznych przeznaczonych do szkolenia operatorów numerów alarmowych.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z promocją numeru alarmowego 112, w szczególności poprzez media społecznościowe.
 • Uczestniczy w przygotowaniach ramowych i szczegółowych programów szkolenia podstawowego i doskonalącego operatorów numerów alarmowych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia egzaminów i szkoleń operatorów numerów alarmowych.
 • Bierze udział w pracach nad specyfikacjami potrzeb szkoleniowych pracowników CPR.
 • Współpracuje z centrami powiadamiania ratunkowego i innymi podmiotami współpracującymi z SPR w celu umożliwienia realizacji zadań związanych z opracowywaniem harmonogramów realizacji zadań w ramach SPR wdrażaniem nowych funkcjonalności SPR, i sporządzania bieżących analiz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze pomocy prawnej na rzecz administracji publicznej lub administracji sądowej.
 • Certyfikat operatora numerów alarmowych.
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi zgłoszeń alarmowych.
 • Znajomość procedur i wytycznych do obsługi zgłoszeń alarmowych.
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Policji, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustaw o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, górskich.
 • Umiejętność myślenia analitycznego i kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, NATO/UE „confidential”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie pedagogiczne.
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kształcenia osób.
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania i działania służb bezpieczeństwa publicznego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.
APLIKUJ TERAZ