Radomskie firmy coraz bardziej się rozwijają. Dynamiczny rozwój lokalnych firm pozwala także na podbój zagranicznych rynków. Dzięki temu zwiększa się zatrudnienie w obszarze radomskim. Pojawiają się nowi inwestorzy z zagranicy oraz lokalni, którzy chcą inwestować właśnie na terenie Radomia.

To, co oferuje miasto potencjalnym inwestorom, także sprzyja postrzeganiu miejsca, jako godnego nowych inwestycji. W regionie radomskim obserwuje się od dłuższego czasu spadek bezrobocia, co jest właśnie następstwem pojawienia się nowych inwestycji w mieście.

Jedna z inwestycji, która pojawiła się w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej w radomskiej podstrefie, dała nie tylko nowe miejsca pracy dla radomskiej społeczności, ale także wsparła działania lokalnych rolników.

Firma, która weszła we współpracę z rolnikami, specjalizuje się w wytwarzaniu „żywności gotowej”, która jest głównie sprzedawana na potrzeby sieci handlowych i gastronomicznych. Blisko 80% tej żywności trafia na rynki europejskie, pozostałe 20% na lokalne polskie rynki.

Firma powstała w 2000 roku, a dziś już nowa inwestycja w jej zakresie zasila działalność w TSSE. Inwestycja przyniosła kolejny wzrost zatrudnienia dla 50 osób. Docelowo jednak znajdzie tam pracę około 600 osób.