Agencja Rozwoju Przemysłu w 2018 roku zapowiedziała zwiększenie inwestycji w radomskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabycie potrzebnych pod budowę terenów za zgodą i z pomocą władz miasta umożliwi szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Podstrefa radomska cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Deklaracje przedsiębiorców w ramach inwestycji przekroczą 23 miliony złotych. Od początku 2018 wydano już trzy pozwolenia na nowe inwestycji przemysłowe w obrębie rejonu radomskiego. Powoli miejsce zaczyna się kurczyć.

Inwestorzy stawiają na bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę hali produkcyjnych. Już teraz trwa postępowanie na wybór wykonawcy jednej z hal o powierzchni około 10 tysięcy m2. Hala ma mieć zaplecze socjalno-administracyjne oraz dobrze zagospodarowane tereny wokół budynku. Dodatkowo planowany jest podział na trzy segmenty dostosowane do profilu działalności: mechaniczny, obróbki metali i tworzyw sztucznych oraz magazynowania i logistyki. Mają to być funkcjonalne obszary ułatwiające proces pracy. Zgodnie z założeniami inwestycja ma zostać ukończona w drugim kwartale 2019 roku.

Tego typu inwestycja stanowi kolejny krok ku zmniejszeniu bezrobocia w Radomiu. Początek roku przyniósł miastu dość dobre statystyki. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przedstawił z początkiem roku dane, z których wynika, że z rejestru bezrobotnych w 2017 zniknęło blisko 4,5 tysiąca osób. Tym samym stopa bezrobocia zmniejszyła praktycznie o 4%.

Budowa nowej hali w Radomiu jest zatem korzystna zarówno dla mieszkańców, którzy poszukują pracy, jak i dla inwestorów, którzy już teraz poszukują osób chętnych, by podjąć zatrudnienie w radomskiej podstrefie.