Radom jest miastem o dużym, acz niewykorzystanym potencjale. Bliskość stolicy i dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą, port lotniczy, który także mógłby rozwinąć lokalną gospodarkę, obecnie nie przynosi chluby miastu. Tylko modernizacja i inwestycje głównie w miejsca pracy są w stanie przynieść oczekiwane zmiany.

Kapitał ludzki

W Radomiu jest wielu ludzi chętnych podjąć pracę. Jednak brakuje tu inwestycji zagranicznych, czy rodzimych, które mogłyby zaoferować ciekawe i stanowiska pracy dla Radomian. Miasto ma coś, co może przynieść mu nowe inwestycje. Są to ludzie o bardzo dobrym przygotowaniu do pracy i wykształceniu specjalistycznym. To sprawia, że coraz częściej obcy kapitał rozważa inwestycje właśnie w Radomiu.

Projekty

Nowe projekty zakładają także modernizację istniejących i niegdyś prężnie działających zakładów, które mogą stać się świetną bazą pod nowe inwestycje. Modernizacja hali „Łucznik”, czy zakup od miasta działki „Włośniki” pod zabudowę skierowaną dla inwestorów to cel na najbliższy czas dla Radomia. Przygotowanie odpowiedniego zaplecza to już połowa sukcesu. Sukces w drugiej połowie można świętować, gdy pojawią się inwestorzy, a miasto ożywi się gospodarczo.

Pieniądze

Budżet Radomia zaplanowany na rok 2018 zakłada, że na nowe inwestycje w mieście przeznaczone zostanie 149 milionów złotych. Stanowi to 12,6% wydatków ogółem zaplanowanych w mieście w tym roku. Inwestycje dotyczą głównie modernizacji na terenie miasta w sferze komunikacyjnej – budowy nowej strasy N-S, remont dróg i ulic oraz przebudowa oświetlenia drogowego, oraz remont ratusza.

Poprawa

Dzięki poprawie infrastruktury zwiększy się szansa na postrzeganie Radomia w kategoriach miasta przyjaznego inwestorom. O potencjale miasta w bardzo dużej mierze decyduje jego infrastruktura, w związku z tym szansa na to, że Radom stanie się w najbliższym czasie miejscem przyjaznym pracownikom i pracodawcą jest coraz większa.