Obecnie Radom liczy ponad 200 tysięcy mieszkańców, tym samym stanowiąc drugie miasto po Warszawie pod względem wielkości w województwie mazowieckim. Jak wiadomo dzisiaj mamy społeczeństwo starzejące się, a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące ludności w Radomiu nie nastrajają optymistycznie. Badania wskazują, że w ciągu najbliższej dekady liczba mieszkańców Radomia spadnie poniżej 200 tysięcy, a do 2050 roku do około 155 tysięcy. Trzeba brać pod uwagę, że wyludnianie się społeczeństwa wynika m.in. z tego, że część mieszkańców preferuje mieszkanie w domu pod miastem. Mimo że mieszkańców miasta Radomia będzie ubywać, to mieszkańców powiatu radomskiego będzie przybywać.

Dokąd migrują mieszkańcy Radomia?

Oczywiście migracje z miasta na wieś nie są niczym niezwykłym, ale w poszukiwaniu perspektyw młodzi wyjeżdżają też do większych miast takich jak Warszawa czy Kraków. W 2017 roku w Radomiu odnotowano rekordowo wysoki spadek bezrobocia, ale i tak jego poziom jest o wiele wyższy niż w innych znaczących miastach województwa takich, jak Płock czy Siedlce. Poza tym Radom ma niski przyrost naturalny, a płace nie dla wszystkich pozostają satysfakcjonujące.

Dlaczego mieszkańcy Radomia opuszczają miasto?

Odpowiada za to m.in. suburbanizacja. Rozwój przedmieść i wyludnianie się centrów miast to dzisiaj powszechne zjawisko. Z kolei młodzi ludzie bardzo często decydują się na wyjazd do innego miasta tuż po maturze. Jak łatwo jest się domyślić, część z nich po zdobyciu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, nie wraca już do rodzinnej miejscowości. Wśród bezrobotnych w Radomiu, liczną grupę stanowią właśnie osoby do 30 roku życia. Część młodzieży wyjeżdża też za granicę.

Z pewnością spadek liczby bezrobotnych oraz wzrost przedsiębiorczości radomian to bardzo dobra informacja. Pozytywne trendy dotyczą również ilości turystów odwiedzających Radom. Koszty życia w mieście nie są wygórowane, a oferta kulturalna oraz edukacyjna są coraz bogatsze. Osoby, które zdecydują się na prowadzenie własnej firmy lub znajdą pracę w Radomiu w jednym z zawodów deficytowych, mogą tam mieszkać i żyć bardzo komfortowo.