Trzecia edycja badania Barometr Zawodów dla województwa mazowieckiego przynosi istotne informacje na temat radomskiego rynku pracy. Zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym rynku pracy to bardzo ważne podsumowanie gospodarczego rozwoju regionu. Dzięki badaniu widać wyraźnie, jak zmieniła się struktura zawodowa i jak mocno aktualnie widoczny jest problem zachwiania równowagi pomiędzy popytem i podażą na określone grupy zawodowe.

Dzięki badaniu możemy dowiedzieć się, które grupy zawodowe występują w Radomiu w deficycie, nadwyżce, a które z kolei są zrównoważone. Radom jako miasto stanowi największy rynek pracy dla swoich mieszkańców oraz mieszkańców okolicy. Z uwagi na silny rozwój sieci handlowych (sklepy) i poprawę jakości wynagrodzeń w tej branży najłatwiej w Radomiu znaleźć zatrudnienie jako sprzedawca.

Biorąc pod uwagę problemy ze znalezieniem pracy, mogą ich doświadczać osoby pozostające w grupie zdefiniowanej jako zawody nadwyżkowe. Mowa tu o ekonomistach, pracownikach administracji i pracownikach biurowych oraz o specjalistach administracji publicznej. Z badania wynika, że najbardziej poszukiwani pracownicy w Radomiu to: nauczyciele praktycznej nauki zawodu i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Ogromne zapotrzebowanie występuje także na: betoniarzy i zbrojarzy, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharzy, lekarzy, pielęgniarki i położne oraz samodzielnych księgowi.

Największą grupę w Radomiu stanowią zawody zrównoważone. Oznacza to, że w teorii ofert pracy powinno być tyle, ile osób zdolnych i chętnych do jej podjęcia. W tej grupie znajdują się: administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, akustycy i realizatorzy dźwięku, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, ceramicy przemysłowi, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, diagności samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fotografowie, fryzjerzy, geodeci i kartografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, graficy komputerowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie inżynierii środowiska, inżynierowie mechanicy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. produkcji, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, meteorolodzy, geolodzy, geografowie, monterzy elektronicy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych, obuwnicy, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy maszyn włókienniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, pedagodzy, piekarze, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, pomoce w gospodarstwie domowym, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy obsługi ruchu lotniczego, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, pracownicy usług pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, prawnicy, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, projektanci wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, robotnicy obróbki skóry, rolnicy i hodowcy, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asystenci, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, spawacze, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia, specjaliści telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy mechanicy, weterynarze, windykatorzy, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Biorąc pod uwagę Barometr Zawodów, sytuacja na rynku pracy w Radomiu powinna być mocno ustabilizowana i atrakcyjna dla mieszkańców. Czy tak jest w rzeczywistości? O tym w kolejnym artykule.