Modernizacja szpitala

Z końcem października 2018 roku otwarto poradnię dziecięcą mieszczącą się przy ulicy Lekarskiej, która działa w ramach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zakres wykonanych prac objął m.in. wymianę stolarki, podłóg i wentylacji, a także instalacji centralnego ogrzewania. Poza tym zamontowano nowe oświetlenie. W 2017 roku poradnie dla dzieci i młodzieży przyjęły łącznie ponad 7,5 tysiąca pacjentów. Zmiany pozwoliły stworzyć przytulny kącik zabaw dla dzieci, a na poprawie warunków korzysta także personel.

W 2018 roku odnowiono też inne jednostki radomskiego szpitala, w tym poradnię diabetologiczną, okulistyczną, kardiologiczną, endokrynologiczną, alergologiczną, neurologiczną, gastroenterologiczną, dermatologiczną oraz nefrologiczną. Nie jest to koniec ani początek inwestycji, a jesienią ogłoszono przetarg na remont pomieszczeń takich jak rejestracja, poczekalnia i szatnia.

Potrzeba więcej lekarzy

W Radomiu działa kompleksowa poradnia, której standardy są coraz bardziej zbliżone do europejskich. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników, a zwłaszcza lekarzy. Braki kadrowe są mocno odczuwalne w poradni chorób piersi, na SOR-ze, OIOM-ie, na ortopedii i neurologii. Poza tym dyrektor szpitala szuka chirurgów, pediatrów i internistów.

Brakuje przede wszystkim młodych lekarzy. Radom nie zatrudnia zbyt wielu stażystów czy rezydentów. Młodzi często stawiają na karierę w większych ośrodkach, a wielu decyduje się także na wyjazd za granicę. Chwilowym rozwiązaniem braków kadrowych jest zatrudnianie emerytów. Prognozy dotyczące tego sektora nie są zbyt optymistyczne. Obecnie ofert pracy w Radomiu w sektorze medycznym nie brakuje. Mowa tu nie tylko o lekarzach, ale też o pielęgniarkach i położnych. Prognozy nie są zbyt optymistyczne, gdyż po 2023 roku będzie jeszcze gorzej. Wiąże się to z tym, że kolejni lekarze będą odchodzić na emerytury. Czasem ciężko zatrzymać dobrego specjalistę, a sprawa zwykle toczy się o pieniądze.