Radom należy do tych dużych miast w Polsce, gdzie poziom bezrobocia jest najwyższy w Polsce. Co ciekawe statystyki płynące z Powiatowego Urzędu Pracy wskazują, że liczba ofert pracy z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Zmniejsza się także bezrobocie rejestrowane. Jednak nie zawsze idzie to w parze ze znalezieniem zatrudnienia w Radomiu. Część osób wyjeżdża za pracą za granicę lub zazwyczaj do pobliskiej Warszawy.

Za nisko, za wysoko

Największą bolączką osób poszukujących pracy w Radomiu jest niedostosowanie wykształcenia do potrzeb rynkowych. Radomianie bez wykształcenia z ukończoną szkoła poniżej gimnazjum mają ogromne problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Po drugiej stronie, czyli wśród osób z wysokim wykształceniem sytuacja wcale nie jest lepsza. Problem leży właśnie w ich wykształceniu, na które obecnie nie ma popytu. Brakuje za to fachowców, prawdziwych złotych rączek i na takie osoby jest największe zapotrzebowanie w Radomiu.

Przesyt

Kolejnym problemem jest czarny rynek. Ludzie bardzo często rejestrują się w urzędzie, tylko po to, aby zdobyć ubezpieczenie. Wtedy nie podejmują już żadnego działania w ramach poszukiwania pracy lub niestety pracują nielegalnie. W Radomiu są także grupy zawodowe, które znajdują się w tak zwanej nadwyżce i jest im szczególnie ciężko na lokalnym rynku pracy. Do tej grupy zaliczyć można: inżynierów chemików, inżynierów środowiska, nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, robotnicy budowlani, sprzedawcy i kasjerzy, ekonomiści, portierzy, woźni i dozorcy.

Zapotrzebowanie

Na brak pracy z kolei nie powinny narzekać osoby posiadające tzw. fach w ręku. Wśród zapotrzebowania na pracowników w Radomiu na pewno zgłaszani są najczęściej: dekarze, blacharze budowlani, diagności samochodowi, inżynierowie mechanicy, kucharze, lekarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, spawacze, szefowie kuchni, ślusarze, technicy elektrycy.