Radom nie jest może pokaźnym ośrodkiem akademickim, ale ilość tutejszych uczelni sprawia, że kandydaci mają w czym wybierać. Najbardziej prestiżową i znaną uczelnią jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego (dawna Politechnika).

Uczelnie

Oprócz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego swoje siedziby zamiejscowe mają w Radomiu także Uniwersytet Warszawski, i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wśród niepublicznych uczelni znajdują się: Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radomska Szkoła Wyższa, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższe Seminarium Duchowne.

Co można studiować?

Radomskie uczelnie na brak chętnych nie narzekają. Tym bardziej że oferta kształcenia poszerzyła się o wiele nowych i ciekawych kierunków. Nietypową ofertą dydaktyczną dysponują przede wszystkim uczelnie prywatne. Można studiować tu np. kryminalistykę, coaching, czy biogospodarkę. Oprócz tego można wybrać w szerokim wachlarzu, które oferują m.in. kierunki takie jak: ekonomia, administracja, towaroznawstwo, prawo w działalności gospodarczej, technologia chemiczna, wzornictwo, kosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, logistyka, matematyka, informatyka, grafika, architektura wnętrz, elektrotechnika, transport, turystyka i rekreacja, filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, dziennikarstwo, czy pedagogika. Jakość kształcenia nie odbiega od innych ośrodków akademickich zlokalizowanych w wielkich metropoliach. Natomiast koszty utrzymania podczas nauki, są o wiele niższe niż chociażby w pobliskiej Warszawie.

Praca po studiach

Uczelnie i władze zabiegają o każdego studenta, oferując dodatkowe stypendia, czy staże dla osób kształcących się w Radomiu. Ma to zapobiec odpływowi młodych, wykształconych specjalistów na inne rynki pracy zlokalizowane w dużych, prężnie działających miastach Polski. Firma, która organizuje takie staże, także musi spełnić szereg warunków. Główną wytyczną jest utworzenie nowych miejsc pracy w przeciągu najbliższego czasu oraz zapewnienie stałej pracy studentowi, po ukończeniu stażu.